Bảng giá quảng cáo Banner (Áp dụng từ 01/07/2018)

BẢNG GIÁ QuẢNG CÁO BANNER (Flash, GIF, JPG, PNG)

Stt

Loại Banner

Kích thước (px)

Giá (Đồng /tháng)

Quy cách

Khuyến mãi

1

TOP Banner

728 X 90

                  1,500,000

Độc quyền

Miễn phí thiết kế Flash, Gif…

2

Right Banner 1

300 X 250

                  2,000,000

Độc quyền

Miễn phí thiết kế Flash, Gif…

3

Right Banner 2

300 X 250

                  1,500,000

Độc quyền

Miễn phí thiết kế Flash, Gif…

4

Right Banner 3

300 X 250

                  1,200,000

Độc quyền

Miễn phí thiết kế Flash, Gif…

5

Side Banner 1

110 X 300

                  1,500,000

Độc quyền

Miễn phí thiết kế Flash, Gif…

6

Side Banner 2

110 X 300

                  1,500,000

Độc quyền

Miễn phí thiết kế Flash, Gif…

 

 

  1. Bảng giá tin VIP (Áp dụng từ 01/07/2018)

Loại tin

 Giá / Ngày

Quy cách

 VIP 1

                                            10,000

- VIP 1 có Tiêu đề màu Đỏ
- Luôn nằm ở vị trí đầu, trên các tin VIP khác
- Sau khi hết hạn, VIP 1 sẽ được hiển thị thêm dưới dạng VIP 2, Sau đó sẽ chuyển thành tin miễn phí
- VIP 1  có lượt xem cao gấp khoảng 30 lần tin miễn phí

 VIP 2

                                            5,000

- VIP 2 có Tiêu đề màu Cam
- Luôn nằm trên tin VIP 3 và dưới tin VIP 1
- Sau khi hết hạn, VIP 2 sẽ được hiển thị thêm dưới dạng VIP 3, Sau đó sẽ chuyển thành tin miễn phí
- VIP 2 có lượt xem cao gấp khoảng 20 lần tin miễn phí

 VIP 3

                                            2,500

- VIP 3 có Tiêu đề màu Xanh lục
- Luôn nằm trên tin miễn phí và dưới tin VIP 2
- VIP 3 có lượt xem cao gấp khoảng 10 lần tin miễn phí

Refresh /Làm mới tin

- 1000 đồng /lần (đối với tin miễn phí)
- Làm mới tin VIP: Tính theo bảng giá VIP

- Tin của bạn sẽ được hiển thị mới nhất ngay tại thời điểm làm mới tin

- Chỉ với 1000 đồng/lần, bạn sẽ được lên TOP mà không mất thời gian ngồi đăng lại tin

Nâng cấp tin VIP

- Theo bảng giá VIP

- Nâng cấp tin thường thành tin VIP

- Nâng cấp VIP 3, VIP 2 lên VIP cao hơn

Chỉnh sửa tin

- Miễn phí

- Khi bạn chỉnh tin đăng, tin của bạn vẫn nằm ở vị trí cũ sau khi được lưu lại trên hệ thống.BẢNG GIÁ ĐĂNG TIN

- Tin Miễn phí: Bạn được đăng 5 tin Miễn phí /tháng
- VIP 1: 10.000 VNĐ/Ngày
- VIP 2: 5.000 VNĐ/Ngày
- VIP 3: 2.500 VNĐ/Ngày
Trân Trọng !