TP.HCM Điều chỉnh quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất
 
Ngày 20.10, UBND TP.HCM ban hành quy định số 33/2014 thay thế quyết định số 19/2014 về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.

 

Cụ thể, tại khu vực 1 ((quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp), đối với đất chưa có nhà, diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m; đối với đất có nhà diện tích tối thiểu là 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m; 45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới ≥ 20m;

Tại khu vực 2 (quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa), đối với đất chưa có nhà diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m; đối với đất có nhà diện tích tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m.

tách thửa đất
Mới đây, Tp.HCM đã ban hành Quyết định mới về diện tích tối thiểu khi tách thửa

Tại khu vực 3 (huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện), đối với đất chưa có nhà, diện tích tối thiểu là 120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7m; đối với đất có nhà diện tích tối thiểu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m.

Theo đó, quy định này không áp dụng cho các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho cá nhân, hộ gia đình, Nhà nước để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trên...

Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) theo quy định đối với trường hợp thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.

Từ ngày 25/10/2014, Quyết định này có hiệu lực.

 

 

Theo đó, quyết định này đã bỏ quy định tách thửa đất nông nghiệp và chỉ quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TPHCM theo quy định Luật Đất đai 2013. Cụ thể, diện tích tối thiểu khi tách thửa được chia làm 3 khu vực: - See more at: http://www.sggp.org.vn/quyhoach/2014/10/364593/#sthash.aA0WY5an.dpuf

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 33/2014 thay thế QĐ 19/2009 quy định về diện tích tối thiểu khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM thực hiện việc tách thửa đất ở.

Theo đó, quyết định này đã bỏ quy định tách thửa đất nông nghiệp và chỉ quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TPHCM theo quy định Luật Đất đai 2013. Cụ thể, diện tích tối thiểu khi tách thửa được chia làm 3 khu vực:

Khu vực 1 (quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) có diện tích tối thiểu là 50m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất chưa có nhà; 45m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới ≥ 20m; 36m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m đối với đất có nhà.

Khu vực 2 (quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa), diện tích tối thiểu là 80m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất chưa có nhà; 50m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất có nhà.

Khu vực 3 (huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện), diện tích tối thiểu là 120m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7m đối với đất chưa có nhà; 80m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất có nhà. 

Ngoài ra, Quyết định 33 cũng nêu rõ, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố (trường hợp khó khăn có nhu cầu tách đất cho con ra riêng - PV) hoặc khi thừa kế thì UBND quận, huyện căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m².

Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp: chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 34/2013 của Chính phủ; Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại  quyết định này; Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25-10-2014.

- See more at: http://www.sggp.org.vn/quyhoach/2014/10/364593/#sthash.aA0WY5an.dpuf

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 33/2014 thay thế QĐ 19/2009 quy định về diện tích tối thiểu khi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TPHCM thực hiện việc tách thửa đất ở.

Theo đó, quyết định này đã bỏ quy định tách thửa đất nông nghiệp và chỉ quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn và đô thị trên địa bàn TPHCM theo quy định Luật Đất đai 2013. Cụ thể, diện tích tối thiểu khi tách thửa được chia làm 3 khu vực:

Khu vực 1 (quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) có diện tích tối thiểu là 50m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất chưa có nhà; 45m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới ≥ 20m; 36m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 3m tại đường phố có lộ giới < 20m đối với đất có nhà.

Khu vực 2 (quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa), diện tích tối thiểu là 80m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất chưa có nhà; 50m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 4m đối với đất có nhà.

Khu vực 3 (huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện), diện tích tối thiểu là 120m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 7m đối với đất chưa có nhà; 80m² và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 5m đối với đất có nhà. 

Ngoài ra, Quyết định 33 cũng nêu rõ, trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố (trường hợp khó khăn có nhu cầu tách đất cho con ra riêng - PV) hoặc khi thừa kế thì UBND quận, huyện căn cứ quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật đô thị, điều kiện để hợp khối, cảnh quan khu vực và quy chuẩn xây dựng để giải quyết, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất hình thành không nhỏ hơn 25m².

Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp: chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo NĐ 34/2013 của Chính phủ; Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; Thửa đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tách thửa để tặng cho, chuyển nhượng cho Nhà nước, hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở theo chính sách xã hội mà có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại  quyết định này; Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25-10-2014.

- See more at: http://www.sggp.org.vn/quyhoach/2014/10/364593/#sthash.aA0WY5an.dpuf
Các bài liên quan